Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΤΘ 3373 ΤΚ 10210 ΑΘΗΝΑ, τηλ+φαξ: 2130058012, E-mail: etephil@gmail.com

   
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 'ΠΛΑΤΩΝ'
 
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
 ΘΕΜΑΤΑ
 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
   

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Φ

Μετὰ τὶς ἀρχαιρεσίες τῆς 18ης Μαρτίου 2018, τὸ νέο Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων συγκροτήθηκε σὲ σῶμα ὡς ἑξῆς:

Σύνθεση Δ.Σ. και στοιχεία επικοινωνίας (αρχείο PDF)

 

 

 

 

 


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 'ΠΛΑΤΩΝ'
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ