Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΤΘ 3373 ΤΚ 10210 ΑΘΗΝΑ, τηλ+φαξ: 2130058012, E-mail: etephil@gmail.com

   
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 'ΠΛΑΤΩΝ'
 
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
 ΘΕΜΑΤΑ
 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
   

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ἡ Ε.Ε.Φ. συνεργάζεται ἁρμονικὰ μὲ τὶς ἑξῆς ὁμοειδεῖς Ἑταιρεῖες τῆς ἡμεδαπῆς καὶ τῆς ἀλλοδαπῆς:

1.   τὴν Διεθνῆ Ὁμοσπονδία Ἑταιρειῶν Κλασικῶν Σπουδῶν (F.I.E.C.)

2. τὸν Ὅμιλο Εὐρωπαϊκῶν Ἑταιρειῶν Καθηγητῶν Κλασικῶν Γλωσσῶν καὶ Πολιτισμῶν      EUROCLASSICA.

3.   τὴν Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιά ( Ε.Γ.Κ.).

4.   τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων ( Π.Ε.Φ.).

5.   τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διεθνοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ( Ο.Δ.Ε.Γ.).

6.   τὸν Σύνδεσμο Κυπρίων Φιλολόγων «ΣΤΑΣΙΝΟΣ».

7.   τὸν Φιλολογικὸ Σύλλογο «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ».

8.   τὴν Ἱσπανικὴ Ἑταιρεία Κλασικῶν Σπουδῶν (Sociedad Εspaniol des Estudios Clasicos).

9. τὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο Δελφῶν.

 


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 'ΠΛΑΤΩΝ'
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ