Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΤΘ 3373 ΤΚ 10210 ΑΘΗΝΑ, τηλ+φαξ: 2130058012, E-mail: etephil@gmail.com

   
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 'ΠΛΑΤΩΝ'
 
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
 ΘΕΜΑΤΑ
 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

etephil@gmail.com

 

Δ/νση Γραφείου: Αριστείδου 6, 3ος όροφος γρ.21-22. Τ.Κ. 10559

 

Τo γραφείο είναι ανοικτό Τρίτη , Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ από 11 - 13.30 μ.μ.

 

 


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 'ΠΛΑΤΩΝ'
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ