Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 'ΠΛΑΤΩΝ'  
     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
DOCTORATE THESES IN PROGRESS